News & Events

Check out what’s been happening at Creating Links and
upcoming events you can join.

Parent – Child Mother Goose (Vietnamese)

Parent – Child Mother Goose được thiết kế để tăng cường sự gắn bó và tương tác giữa phụ huynh và con cái của họ.

Trong quá trình diễn ra chương trình này, quý vị sẽ có được kỹ năng và sự tự tin giúp tạo ra các mô hình gia đình tích cực.

Chúng tôi tập trung vào việc sử dụng các vần điệu, bài hát và cách kể chuyện vừa thú vị vừa có ích cho phụ huynh và trẻ.

For parents and children aged 0-4 years

Please contact Lan or Ngan on 1300 254 657 to book your spot today

Childcare is not provided